บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสันและกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐฯได้ขยายข้อตกลงเพื่อสนับสนุนขั้นตอนต่อไปของการวิจัยและพัฒนาผู้สมัครรับวัคซีน COVID-19 ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บริษัท จะมอบเงินจำนวนประมาณ 604 ล้านดอลลาร์และหน่วยงานวิจัยและพัฒนาทางชีวการแพทย์ขั้นสูงของแผนก HHS จะมอบเงินประมาณ 454 ล้านดอลลาร์

เพื่อสนับสนุนการทดลอง ENSEMBLE ระยะที่ 3 เพื่อประเมินผู้สมัครรับวัคซีน COVID-19 ของ Janssen เป็นยาเดี่ยวในอาสาสมัครมากถึง 60,000 คนทั่วโลก จอห์นสันแอนด์จอห์นสันจะมอบเงินประมาณ 604 ล้านดอลลาร์และหน่วยงานวิจัยและพัฒนาชีวการแพทย์ขั้นสูงของแผนก HHS จะมอบเงินประมาณ 454 ล้านดอลลาร์